Giải bài 3 Trang 166 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 166 SGK toán lớp 3, phần bài tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 166 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 166 SGK Toán lớp 3:

a) Đúng ;          b) Sai ;          c) Sai ;         d) Đúng.

Giải thích :

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

(BAIVIET.COM)