Giải bài 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang.

Đề bài 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12:

Sự phát sáng của vật nào dưới đây là sự phát quang ?

A. Tia lửa điện.

B. Hồ quang.

C. Bóng đèn ống.

D. Bóng đèn pin.

Lời giải câu 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án C.

Trong bóng đèn ống có phủ một lớp bột phát quang ở thành ống, lớp bột này sẽ phát ra ánh sáng trắng khi bị kích thích bới ánh sáng giàu tia tử ngoại do hơi thủy ngân trong đèn phát ra lúc có sự phóng điện qua nó.

(BAIVIET.COM)