Giải bài 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Đề bài 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10:

Viết biểu thức của sự nở đẳng áp của chất khí.

Lời giải câu 3 Trang 165 SGK Vật lý lớp 10:

Giai bai 3 Trang 165 SGK Vat ly lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)