Giải bài 3 Trang 165 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 165 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 165 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 165 SGK Toán lớp 3:

Một kho chứa 27280 kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng 1/4 số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải câu 3 Trang 165 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 165 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)