Giải bài 3 Trang 162 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 162 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 162 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 162 SGK Toán lớp 3:

Tính giá trị của biểu thức :

a) 10303 x 4 + 27854

21507 x 3 – 18799

b) 26742 + 14031 x 5

81025 – 12071 x 6

Lời giải câu 3 Trang 162 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 162 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)