Giải bài 3 Trang 161 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 161 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 161 SGK Toán lớp 4:

Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé :

a) 1567 ; 1590 ; 897 ; 10261 ;

b) 2476 ; 4270 ; 2490 ; 2518.

Lời giải câu 3 Trang 161 SGK Toán lớp 4:

a) 10261 > 1590 > 1567 > 897 ;

b) 4270 > 2518 > 2490 > 2476.

(BAIVIET.COM)