Giải bài 3 Trang 161 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 161 SGK toán lớp 3, phần bài tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số.

Đề bài 3 Trang 161 SGK Toán lớp 3:

Lần đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Lời giải câu 3 Trang 161 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 161 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)