Giải bài 3 Trang 159 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 159 SGK toán lớp 3, phần bài tập Luyện tập (Trang 159, 160 SGK toán lớp 3).

Đề bài 3 Trang 159 SGK Toán lớp 3:

Một trại nuôi ong sản xuất được 23560 lít mật ong và đã bán được 21800 lít mật ong. Hỏi trại nuôi ong đó còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

Lời giải câu 3 Trang 159 SGK Toán lớp 3:

Số lít mật ong còn lại là :

23560 – 21800 = 1760 (lít)

Đáp số : 1760 lít mật ong.

(BAIVIET.COM)