Giải bài 3 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 3 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật.

Đề bài 3 Trang 159 SGK Sinh học 6:

Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam?

Lời giải câu 3 Trang 159 SGK Sinh học lớp 6:

Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng thực vật ở Việt Nam:

+ Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

+ Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm đế bảo vệ số lượng cá thể của loài.

+ Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.

+ Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại đặc biệt quý hiếm.

+ Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

BAIVIET.COM