Giải bài 3 Trang 157 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 157 SGK toán lớp 3, phần bài tập Phép trừ các số trong phạm vi 100 000.

Đề bài 3 Trang 157 SGK Toán lớp 3:

Một quãng đường dài 25850m, trong đó có 9850m đường đã trải nhựa. Hỏi còn bao nhiêu ki-lô-met đường chưa trải nhựa ?

Lời giải câu 3 Trang 157 SGK Toán lớp 3:

Độ dài đoạn đường chưa trải nhựa là :

25850 – 9850 = 16000 (m)

16000m = 16km

Đáp số : 16 km.

(BAIVIET.COM)