Giải bài 3 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 3 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 28: Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí.

Đề bài 3 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Lời giải câu 3 Trang 154 SGK Vật lý lớp 10:

– Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng.

– Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

(BAIVIET.COM)