Giải bài 3 Trang 154 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 154 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Đề bài 3 Trang 154 SGK Sinh học 11:

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ, hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Lời giải câu 3 Trang 154 SGK Sinh học lớp 11:

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen. 2 hoocmôn sinh dục này làm biến đổi về thể chất và tâm lí ở tuổi dậy thì của nam và nữ.

BAIVIET.COM