Giải bài 3 Trang 154 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 3 Trang 154 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 – 1973).

Đề bài 3 Trang 154 SGK Lịch sử 9:

Lập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia trên các mặt trận quân sự và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973.

Lời giải câu 3 Trang 154 SGK Lịch sử lớp 9:

Bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân ba nước Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia trên các mặt trận quân sự và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973.

Mặt trận

Thời gian

Sự kiện

Chính trị

Ngày 24, 25 – 4 – 1970Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia họp để biểu thị quyết tâm của nhân dân ba nước đoàn kết chiến đấu, chống đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

Quân sự

Ngày 30 – 4 đến ngày 30 – 6 – 1970Quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Cam-pu-chia, đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia của 10 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng vùng đất đai rộng lớn với 4,5 triệu dân.
Ngày 12 – 2 đến ngày 23 – 3 – 1971Quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Lào, đập tan cuộc hành quân “Lam Sơn – 719”, quét sạch 4,5 vạn quân Mĩ và quân đội Sài Gòn khỏi đường 9 – Nam Lào, giữ vững hành lang chiến lược của cách mạng Đông Dương.

Chú ý:

Lựa chọn những sự kiện chung của nhân dân ba nước.

(BAIVIET.COM)