Giải bài 3 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 3 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài 3 Trang 153 SGK Lịch sử 11:

Tại sao nói đây là thời kì phong trào cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo?

Lời giải câu 3 Trang 153 SGK Lịch sử lớp 11:

– Các phong trào đều mang tính tự phát, chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế.

– Chưa đề ra được đường lối đấu tranh lâu dài, cụ thể.

– Có nhiều thành phần giai cấp lãnh đạo

– Nguyên nhân chính là do chưa có đường lối cách mạng đúng đắn, thiếu sự lãnh đạo thống nhất của một giai cấp tiên phong, đủ sức tập hợp sức mạnh toàn dân tộc để đưa cách mạng đến thành công. Biểu hiện của nó là phong trào diễn ra lẻ tẻ, không thống nhất và cuối cùng đều thất bại.

(BAIVIET.COM)