Giải bài 3 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa.

Đề bài 3 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12:

Vì sao khi đo khoảng vân i bằng thước cặp, ta lại phải đo khoảng cách giữa n vân mà không đo khoảng cách giữa hai vân kề nhau?

Lời giải câu 3 Trang 151 SGK Vật lý lớp 12:

Khi đo khoảng vân i bằng thước cặp, ta phải đo khoảng cách giữa n vân mà không đo khoảng cách giữa 2 vân kề nhau vì khoảng vân i rất nhỏ, ta đo khoảng cách giữa n vân sau đó tìm i thì sẽ tránh bơt sai số của dụng cụ đo.

BAIVIET.COM