Giải bài 3 Trang 151 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 151 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Đề bài 3 Trang 151 SGK Sinh học 11:

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Lời giải câu 3 Trang 151 SGK Sinh học lớp 11:

Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên tiêu hóa và hấp thụ thức ăn có hiệu quả thấp, vì vậy sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trong khi đó hầu hết các loài bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cầy trồng thụ phấn..

BAIVIET.COM