Giải bài 3 Trang 150 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 150 SGK toán lớp 3, phần bài tập Diện tích của một hình.

Đề bài 3 Trang 150 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 150 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 3 Trang 150 SGK Toán lớp 3:

Diện tích hình A bằng diện tích hình B (Cả 2 hình đều có diện tích bằng 9 ô vuông).

Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A.

(BAIVIET.COM)