Giải bài 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 4: Nguyên tử.

Đề bài 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8:

Vì sao nói khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử?

Lời giải câu 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 8:

Khối lượng nguyên tử gồm khối lượng hạt nhân và khối lượng các electron, nhưng khối lượng electron quá nhỏ so với khối lượng hạt nhân, nên có thể bỏ qua. Do đó có thể coi khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử.

(BAIVIET.COM)