Giải bài 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.

Đề bài 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 12:

Một loại mỡ động vật chứ 20% tristearoylglixerol m, 30% tripanmitoylgrixerol và 50 % trioleoylgixerol (về khối lượng)

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Lời giải câu 3 Trang 15 SGK Hóa học lớp 12:

Giai bai 3 Trang 15 SGK Hoa hoc lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)