Giải bài 3 Trang 148 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 148 SGK toán lớp 4, phần bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Đề bài 3 Trang 148 SGK Toán lớp 4:

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là 4/5. Tìm hai số đó.

Lời giải câu 3 Trang 148 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 3 Trang 148 SGK Toan lop 4 - Loi giai

(BAIVIET.COM)