Giải bài 3 Trang 148 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 148 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 34: Sự phát sinh loài người.

Đề bài 3 Trang 148 SGK Sinh học 12:

Phân biệt tiến hoá sinh học với tiến hoá văn hoá.

Lời giải câu 3 Trang 148 SGK Sinh học lớp 12

– Tiến hoá sinh học: con người truyền lại các đặc điểm thích nghi thông qua các gen từ bố mẹ sang con cái (di truyền theo hàng dọc).

– Tiến hoá văn hoá: khả năng thích nghi của con người có được là do học tập, truyền từ người này sang người khác qua chữ viết và tiếng nói (truyền theo hàng ngang) cũng như hoạt động đứng thẳng, đi bằng hai chân, biết sử dụng công cụ lao động và dùng lửa… đã giúp con người nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên.

BAIVIET.COM