Giải bài 3 Trang 147 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 147 SGK toán lớp 3, phần bài tập So sánh số các số trong phạm vi 100 000.

Đề bài 3 Trang 147 SGK Toán lớp 3:

a) Tìm số lớn nhất trong các số sau : 83 269, 92 368, 29 863, 68 932 ;

b) Tìm số bé nhất trong các số sau : 74 203, 100 000, 54 307, 90 241.

Lời giải câu 3 Trang 147 SGK Toán lớp 3:

a) Số lớn nhất trong các số đã cho là: 92 368 ;

b) Số bé nhất trong các số đã cho là: 54 307.

(BAIVIET.COM)