Giải bài 3 Trang 147 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 147 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố.

Đề bài 3 Trang 147 SGK Địa lí 9:

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất của tỉnh (thành phố). Nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất.

Lời giải câu 3 Trang 147 SGK Địa lí lớp 9:

Ví dụ về dân số Hà Nội:

giai bai 3 trang 147 sgk dia li lop 9 - loi giai

Nhận xét:

Cơ cấu sử dụng đất có sự khác biệt lớn:

– Diện tích đất được sử dụng nhiều nhất cho hoạt động phi nông nghiệp (50,7%).

– Tiếp theo là đất phi nông nghiệp (48,9%).

– Diện tích đất chưa sử dụng chỉ chiếm 1,4%.

⟹ Cho thấy Hà Nội là TTKT phát triển mạnh, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp lớn mạnh, thành phố đã và đang khai thác có hiệu quả diện tích đất cho phát triển kinh tế (đất chưa sử dụng chỉ chiếm `1,4%). Tuy nhiên diện tích đất nông nghiệp vẫn còn khá cao so với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất miền Băc, là thủ đô của cả nướ

BAIVIET.COM