Giải bài 3 Trang 147 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 147 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Đề bài 3 Trang 147 SGK Địa lí 8:

Hãy sắp xếp các đèo sau đây đúng theo trình tự từ Nam ra Bắc: đèo Ngang, đèo Mụ Giạ, đèo Keo Nưa, đèo Lao Bảo, đèo Hải Vân và cho biết chúng nằm trên những quốc lộ nào?

Lời giải câu 3 Trang 147 SGK Địa lí lớp 8:

Thứ tự các đèo từ Nam ra Bắc: đèo Hải Vân (nằm trên quốc lộ 1A), đèo Lao Bảo (nằm trên quốc lộ 9), đèo Mụ Giạ (nằm trên quốc lộ 15), đèo Ngang (nằm trên quốc lộ 1A), đèo Kèo Nưa (nằm trên quốc lộ 8).

BAIVIET.COM