Giải bài 3 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 3 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim.

Đề bài 3 Trang 146 SGK Sinh học 7:

Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

Lời giải câu 3 Trang 146 SGK Sinh học lớp 7:

* Lợi ích của chim:

– Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm: chim sâu, chim chích, gà, vịt, ngan, đại bang, chim cắt,…

– Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh: gà, vịt, ngan, ngỗng,…

– Chim có lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu).

– Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng).

– Chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô…).

– Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng, chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây …).

* Tuy nhiên chim cũng có một số tác hại:

– Chim ăn các sản phẩm nông nghiệp: chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá …

– Chim di cư là nguyên nhân lây truyền một số bệnh.

– Một số chim là nguồn gây bệnh cho con người: cúm gà.

BAIVIET.COM