Giải bài 3 Trang 146 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 3 Trang 146 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 48: Thiên nhiên châu Đại Dương.

Đề bài 3 Trang 146 SGK Địa lí 7:

Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?

Lời giải câu 3 Trang 146 SGK Địa lí lớp 7:

– Chí tuyến Nam đi qua giữa lănh thổ lục địa Ô-xtrây-li-a, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa ô-xtrây-li-a nằm trong khu vực áp cao chí tuvến, không khí ổn định khó gây mưa.

– Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy dài từ bắc xuống nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu của phần lớn lục địa Ô-xtrây-li-a là khô hạn.

(BAIVIET.COM)