Giải bài 3 Trang 144 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 144 SGK toán lớp 3, phần bài tập Các số có năm chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 144 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 144 SGK Toan lop 3 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 144 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 144 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)