Giải bài 3 Trang 144 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 144 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 144 SGK Địa lí 9:

Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo.

Lời giải câu 3 Trang 144 SGK Địa lí lớp 9:

– Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ ra vùng nước sâu xa bờ.

– Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.

– Bảo vệ san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.

– Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

– Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học, đặc biệt là dầu mỏ.

BAIVIET.COM