Giải bài 3 Trang 143 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 143 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Đề bài 3 Trang 143 SGK Địa lí 8:

Vẽ biểu đồ khí hậu ba trạm Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn theo số liệu sau đây. Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa năm của các trạm đã cho.

giai bai 3 trang 143 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 3 Trang 143 SGK Địa lí lớp 8:

– Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 143 sgk dia li lop 8 - loi giai

Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng Hà Nội.

– Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa của các trạm đã cho:

+ Trạm Hà Giang: nhiệt độ trung bình năm là 22,5ºC; tổng lượng mưa năm của trạm là 2362mm.

+ Trạm Lạng Sơn: nhiệt độ trung bình năm là 21,3ºC; tổng lượng mưa năm của trạm là 1400mm.

+ Trạm Hà Nội: nhiệt độ trung bình năm là 23,5ºC, tổng lượng mưa năm của trạm là 1676mm.

BAIVIET.COM