Giải bài 3 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 2.

Đề bài 3 Trang 142 SGK Lịch sử 7:

Những nguyên nhân dẫn đến cuộc sống khổ cực của nhân dân ta.

Lời giải câu 3 Trang 142 SGK Lịch sử lớp 7:

– Địa chủ, hào lí chiếm đoạt ruộng đất.

– Quan lại tham nhũng, tô thuế phu dịch nặng nề.

– Nạn dịch bệnh, nạn đói hoành hành khắp nơi.

(BAIVIET.COM)