Giải bài 3 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 3 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 41: Độ tan của một chất trong nước.

Đề bài 3 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8:

Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:

A. Đều tăng;

B. Đều giảm;

C. Có thể tăng và có thể giảm;

D. Không tăng và cũng không giảm.

Lời giải câu 3 Trang 142 SGK Hóa học lớp 8:

Câu trả lời đúng là: A – Đều tăng;

(BAIVIET.COM)