Giải bài 3 Trang 141 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 3 Trang 141 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).

Đề bài 3 Trang 141 SGK Lịch sử 9:

Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 – 1965).

Lời giải câu 3 Trang 141 SGK Lịch sử lớp 9:

Chính trịQuân sựẤp chiến lược, bình định
Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi ở các đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn. Nổi bật là phong trào của đội quân “Tóc dài” các tăng ni, phật tử chống sự kì thị đàn áp của tôn giáo của chính quyền Diệm … phong trào của học sinh sinh viên làm vùng “Hậu cứ” của địchNhững năm 1961-1962 quân ta đã đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của địch vào căn cứ cách mạng ở chiến khu D căn cứ U Minh, Tây NinhDiễn ra cuộc đấu tranh giằng co quyết liệt giữa ta và địch

(BAIVIET.COM)