Giải bài 3 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

Đề bài 3 Trang 140 SGK Lịch sử 10:

Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

Lời giải câu 3 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10:

“ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

(BAIVIET.COM)