Giải bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 1: Nước Văn Lang.

Đề bài 3 Trang 14 SGK Lịch sử 4:

Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay?

Lời giải câu 3 Trang 14 SGK Lịch sử lớp 4:

– Ở các vùng núi, người dân vẫn ở nhà sàn để tránh thú dữ và họp nhau thành các làng, bản. Họ thờ thần Đất, thần Mặt Trời.

– Tục nhuộm răng đen, ăn trầu, búi tóc,…

(BAIVIET.COM)