Giải bài 3 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 3 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Tỉ lệ bản đồ.

Đề bài 3 Trang 14 SGK Địa lí 6:

Khoảng cách từ Hà Nội đến Hải Phòng là 105 km. Trên một bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Lời giải câu 3 Trang 14 SGK Địa lí lớp 6:

Đổi 105 km = 10 500 000 cm.

Áp dụng công thức ta tính được ti lệ cùa bản đồ đó là: 15 cm : 10 500 000 cm = 1 : 700 000

(BAIVIET.COM)