Giải bài 3 Trang 139 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 139 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập  Bài 32: Nguồn gốc sự sống.

Đề bài 3 Trang 139 SGK Sinh học 12:

Giả sử ở một nơi nào đó trên Trái Đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ chất vô cơ trong tự nhiên thì liệu từ các chất này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai đã từng xảy ra trong quá khứ? Giải thích.

Lời giải câu 3 Trang 139 SGK Sinh học lớp 12

Vì ngày nay Trái Đất khác trước rất nhiều. Nếu trên Trái Đất có các chất hữu cơ được hình thành bằng con đường hoá học thì những chất này cũng rất dễ bị các sinh vật khác phân giải ngay.

BAIVIET.COM