Giải bài 3 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 1.

Đề bài 3 Trang 139 SGK Lịch sử 7:

Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn với những nước phương Tây được thẻ hiện như thế nào?

Lời giải câu 3 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 7:

Đối với các nước phương Tây, mặc dù họ vẫn đến buôn bán ở các hải cảng nhưng nhà Nguyễn không cho người phương Tây mở cửa hàng. Họ chỉ được ra vào một số cảng quy định, thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”.

(BAIVIET.COM)