Giải bài 3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 22: Lực Lo-ren-xơ.

Đề bài 3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 3 Trang 138 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 3 Trang 138 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án C

(BAIVIET.COM)