Giải bài 3 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 3 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật.

Đề bài 3 Trang 138 SGK Sinh học 11:

Sinh trưởng thứ cấp là gì?

Lời giải câu 3 Trang 138 SGK Sinh học lớp 11:

Sinh trưởng thứ cấp là quá trình làm thân cây to ra (tăng đường kính của thân) do sự hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên (tầng sinh mạch và tầng sinh bần).

BAIVIET.COM