Giải bài 3 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 3 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 26: Các loại quang phổ.

Đề bài 3 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Quang phổ hấp thụ là gì ? Trình bày cách tạo ra quang phổ hấp thụ. Đặc điểm của quang phổ hấp thụ là gì ?

Lời giải câu 3 Trang 137 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 3 Trang 137 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)