Giải bài 3 Trang 137 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 137 SGK toán lớp 3, phần bài tập Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 137 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 137 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 3 Trang 137 SGK Toán lớp 3:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040 mét vải trắng và 1140 mét vải hoa ;

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100 mét.

(1575 m – 1475 m = 100 m).

c) Tháng 1 của hàng bán được 1875 mét vải hoa ;

Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 mét vải hoa ;

Tháng 3 của hàng bán được 1575 mét vải hoa.

(BAIVIET.COM)