Giải bài 3 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 137 SGK Địa lí 8:

Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan thiên nhiên tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta? Cho ví dụ.

Lời giải câu 3 Trang 137 SGK Địa lí lớp 8:

– Thuận lợi:

+ Thiên nhiên nước ta đa dạng, tươi đẹp hấp dẫn, là tài nguyên để phát triển du lịch sinh thái.

+ Tài nguyên thiên nhiên đa dạng hóa là nguồn lực để phát triển kinh tế toàn diện. Nên nông nghiệp nhiệt đới đa canh, thâm canh và chuyên canh (lúa, cây công nghiệp, cây ăn quả, thủy sản, hải sản). Nền công nghiệp tiên tiến hiện đại nhiều ngành (nhiều liệu, năng lượng, khai khoáng, luyện kim, chế biến nông sản).

– Khó khăn: Việt Nam là vùng có nhiều thiên tai. Môi trường sinh thái dễ biến đổi, mất cân bằng. Nhiều tài nguyên có nguy cơ bị cạn kiệt và hủy hoại (rừng cây, đất đai, nông sản quý hiếm).

BAIVIET.COM