Giải bài 3 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước.

Đề bài 3 Trang 136 SGK Lịch sử 10:

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.

Lời giải câu 3 Trang 136 SGK Lịch sử lớp 10:

– Văn học

+ Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV: Ban đầu văn học mang nặng tư tưởng Phật giáo. Hàng loạt bài thơ, hịch, phú nổi tiếng: Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bạch Đằng giang phú, Bình Ngô đại cáo,…

+ Đến thế kỉ XVI văn học chữ Nôm xuất hiện và ngày càng phát triển với nhiều tên tuổi nổi tiếng: Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du,….

+ Văn học dân gian phát triển và đạt nhiều thành tựu

– Nghệ thuật

+ Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc: Chùa Một Cột, Tháp Phổ Minh, chùa Phật Tích, chùa Dâu, chùa Tây Phương, Các vị La hán chùa Tây Phương, chùa Thiên Mụ, Tháp Chăm….

+ Nghệ thuật sân khấu: tuồng, chèo

+ Nghệ thuật dân gian: các cảnh sinh hoạt thường ngày trên vì kèo các đình, chùa, các làn điệu nghệ thuật dân gian như quan họ, hò, vè, si , lươn,….

(BAIVIET.COM)