Giải bài 3 Trang 135 SGK Toán lớp 3

Giải bài 3 Trang 135 SGK toán lớp 3, phần bài tập Làm quen với thống kê số liệu.

Đề bài 3 Trang 135 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 3 Trang 135 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 3 Trang 135 SGK Toán lớp 3:

a) 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg ;

b) 60kg; 50kg; 45kg; 40kg; 35kg.

(BAIVIET.COM)