Giải bài 3 Trang 135 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 3 Trang 135 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 31: Tiến hóa lớn.

Đề bài 3 Trang 135 SGK Sinh học 12:

Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

a) Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.

b) Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

c) Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.

d) Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.

Lời giải câu 3 Trang 135 SGK Sinh học lớp 12:

Đáp án đúng: b) Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

(BAIVIET.COM)