Giải bài 3 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 3 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.

Đề bài 3 Trang 135 SGK Địa lí 8:

Cho bảng số liệu về diện tích ở Việt Nam, qua một số năm, hãy:

Diện tích rừng Việt Nam (đơn vị triệu ha)

Năm194319932001
Diện tích rừng14,38,611,8

a) Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).

b) Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.

c) Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam.

Lời giải câu 3 Trang 135 SGK Địa lí lớp 8:

a) Tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).

Tỉ lệ che phủ rừng Việt Nam (%)

Năm194319932001
Tỉ lệ che phủ rừng43,326,135,8

b) Vẽ biểu đồ:

giai bai 3 trang 135 sgk dia li lop 8 - loi giai

Biểu đồ tỉ lệ độ che phủ rừng so với diện tích diện tích đất liền của nước ta trong giai đoạn 1943 – 2001.

c) Nhận xét:

– Diện tích rừng nước ta biến động qua các thời kì.

– Giai đoạn 1943 đến 1993 diện tích rừng nước ta giảm sút, giảm từ 43,3% xuống còn 26,1%. Nguyên nhân do chiến tranh, cháy rừng, khai thác rừng quá mức.

– Giai đoạn 1993 đến 2001, diện tích rừng tăng lên 35,8% do nước ta thực hiện các chính sách trồng rừng và bảo vệ rừng, tuy nhiên diện tích và chất lượng rừng chưa thể phục hồi được như năm 1943.

BAIVIET.COM