Giải bài 3 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật.

Đề bài 3 Trang 134 SGK Sinh học 9:

Hãy tìm thêm các ví dụ minh họa quan hệ hỗ trợ đối địch của các sinh vật khác loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại?

Lời giải câu 3 Trang 134 SGK Sinh học lớp 9:

* Quan hệ đối địch:

– Trong ruộng lúa có nhiều loài cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa.

– Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm năng suất vườn dừa giảm.

– Cây tầm gửi kí sinh trên cây thân gỗ.

– Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm và chim ăn cá, tôm sẽ bị độc đó.

– Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động của vi sinh vật ở xung quanh.

* Quan hệ hỗ trợ:

– Trong vườn xen canh dừa và chuối. Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuối, ngược lại chuối che mát, giữ ẩm cho đất ở gốc dừa.

– Cây phong lan sống bám trên cây thân gỗ.

– Chim sáo ăn thức ăn thừa mắc trên răng của trâu rừng.

– Trùng roi sống trong ruột mối.

(BAIVIET.COM)