Giải bài 3 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 3 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 26: Quang Trung xây dụng đất nước.

Đề bài 3 Trang 133 SGK Lịch sử 7:

Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung.

Lời giải câu 3 Trang 133 SGK Lịch sử lớp 7:

– Năm 1771: Nguyễn Huệ cùng anh là Nguyễn Nhạc và em là Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn Thượng Đạo (nay thuộc An Khê, Gia Lai), trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của phong trào Tây Sơn.

– Từ năm 1773 đến năm 1777: Cùng nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

– Tháng 1-1783: Tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược bằng chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.

– Mùa hè năm 1786: Được sự giúp sức của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ tiến quân vào thành Phú Xuân (Huế), tiêu diệt quân Trịnh tại đây, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.

– Ngày 21-7-1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, chính quyền chúa Trịnh sụp đổ.

– Từ cuối năm 1786 đến giữa năm 1788, Nguyễn Huệ thu phục Bắc Hà, chính quyền vua Lê cùng các thế lực phản loạn lần lượt bị dẹp bỏ.

– Tháng 12-1788: Lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế), lấy niên hiệu là Quang Trung.

– Năm 1789: Tổng chỉ huy quân đội, quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi.

– Từ năm 1789 đến năm 1792: xây dựng chính quyền mới, đề ra những biện pháp thiết thực để khôi phục kinh tế và ổn định xã hội.

– Ngày 15-9-1792: Quang Trung đột ngột qua đời.

(BAIVIET.COM)