Giải bài 3 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 3 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp theo).

Đề bài 3 Trang 133 SGK Địa lí 9:

Dựa vào bảng 36.3:

giai bai 3 trang 133 sgk dia li lop 9 - de bai

Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nêu nhận xét.

Lời giải câu 3 Trang 133 SGK Địa lí lớp 9:

– Vẽ biểu đồ :

Biểu đồ sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

giai bai 3 trang 133 sgk dia li lop 9 - loi giai

– Nhận xét:

+ Giai đoạn 1995 – 2002, sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước liên tục tăng. Cụ thể, đồng bằng sông Cửu Long tăng 1,5 lần, cả nước tăng 1,67 lần.

+ So với sản lượng thủy sản cả nước năm 2002, sản lượng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long chiếm 51,2 %

BAIVIET.COM