Giải bài 3 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 3 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân.

Đề bài 3 Trang 132 SGK Lịch sử 10:

Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến ở nửa đầu thế kỉ XIX. So sánh với các triều đại trước và phân tích ý nghĩa của nó.

Lời giải câu 3 Trang 132 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đặc điểm

+ Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra ngay từ đầu triều đại

+ Nổ ra liên tục, số lượng lớn

+ Nhiều cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn và thời gian kéo dài như khởi nghĩa Phan Bá Vành, Lê Văn Khôi.

– Các triều đại trước phong trào đấy tranh của nhân dân thường nổ ra vào cuối triều đại, nhưng thời Nguyễn phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra ngay khi nhà Nguyễn vừa lên cầm quyền. Số lượng, mô mô và thành phần tham gia cũng đông đảo hơn so với các thời kì trước đó.

– Ý nghĩa

+ Chứng tỏ sức mạnh của nông dân và nói lên mấu thuẫn giai cấp gay gắt trong xã hội.

+ Làm cho chế độ phong kiến nhà Nguyễn ngày càng suy yếu.

(BAIVIET.COM)